Kickboxing - Vyökoevaatimukset

keltainen vyö 5. kyu
oranssi vyö 4. kyu
vihreä vyö 3. kyu
sininen vyö 2. kyu
ruskea vyö 1. kyu
musta vyö 1. dan

Keltainen vyö (5.kyu)

Perusvaatimukset
- vähintään 20 harjoituskertaa
- salikäyttäytyminen
- puhtaus ja siisteys

Otteluasento
- sekä vasen että oikea kylki edellä

Liikkuminen
- molemmissa otteluasennoissa päkiöillä kaikkiin suuntiin

Torjunnat
- vastustajan vasemman suoran torjuminen oikealla kädellä
- vastustajan oikean suoran torjuminen vasemmalla kädellä

Lyönnit (oman pään korkeuteen, molemmilla käsillä, suoritukset paikalta)
- suorat lyönnit

Potkut (suoritukset paikalta, palautus eteen ja taakse)
- etupotku vyötärön korkeuteen molemmilla jaloilla
- kiertopotku vyötärön korkeuteen molemmilla jaloilla
- alapotku takimmaisella jalalla

Lyöntiyhdistelmät (pään korkeudelle, suoritukset paikalta)
- kaksi suoraa (vasen-oikea, oikea-vasen)
- kolme suoraa (vasen-oikea-vasen, oikea-vasen-oikea)
- kaksi etummaista suoraa + takimmainen suora

Potkuyhdistelmät (korkeudet kuten yksittäisissä tekniikoissa, suoritukset paikalta)
- kaikkien keltaiseen vyöhön vaadittavien potkujen monipuolinen yhdistäminen

Torjunta- ja lyöntiyhdistelmät
- vastustajan vasemman suoran torjuminen oikealla kädellä + vasen suora
- vastustajan oikean suoran torjuminen vasemmalla kädellä + oikea suora

Lyönti- ja potkuyhdistelmät(korkeudet kuten yksittäisissä tekniikoissa, suoritukset paikalta)
- kaikkien keltaiseen vyöhön vaadittavien lyöntien ja potkujen monipuolinen yhdistäminen.


Oranssi vyö (4.kyu)

Perusvaatimukset
- vähintään kuuden kuukauden säännöllinen potkunyrkkeilyn harjoittelu edellisen vyökokeen jälkeen
- vähintään 50 harjoituskertaa edellisen vyökokeen jälkeen

Väistöt
- päähän suunnattujen suorien lyöntien väistö etuviistoon

Torjunnat
- etummaiseen ja takimmaiseen jalkaan suunnattujen alapotkujen torjuminen
- etu- ja kiertopotkujen poimiminen

Lyönnit
- alakoukut molemmilla käsillä, vartaloon
- yläkoukut molemmilla käsillä, pään korkeuteen
- suorat lyönnit vartaloon

Potkut
- sivupotku vyötärön korkeuteen, molemmilla jaloilla, palautus eteen ja taakse
- takapotku, palautus samaa rataa takaisin
- alapotku etummaisella jalalla, paikalta, painonsiirrolla ja askeleella

Lyöntiyhdistelmät
- kaikkien oranssiin vyöhön vaadittavien lyöntien monipuolinen yhdistäminen

Potkuyhdistelmät
- kaikkien oranssiin vyöhön vaadittavien potkujen monipuolinen yhdistäminen

Lyönti- ja potkuyhdistelmät
- kaikkien oranssiin vyöhön vaadittavien lyöntien ja potkujen monipuolinen yhdistäminen

Väistö- ja lyöntiyhdistelmät
- oranssiin vyöhön vaadittavan väistön ja kaikkien oranssiin vyöhön vaadittavien lyöntien monipuolinen yhdistäminen

Torjunta- ja lyöntiyhdistelmät
- vastustajan etummaisen suoran torjuminen takimmaisella kädellä ja samanaikaisesti etummainen suora lyönti vastustajan päähän

Torjunta- ja potkuyhdistelmät
- kaikkien oranssiin vyöhön vaadittavien torjuntojen ja potkujen monipuolinen yhdistäminen


Vihreä vyö (3.kyu)

Perusvaatimukset
- vähintään 12 kuukauden säännöllinen potkunyrkkeilyn harjoittelu edellisen vyökokeen jälkeen
- vähintään 100 harjoituskertaa edellisen vyökokeen jälkeen
- kilpailupisteillä vähimmäisaikaa voidaan lyhentää 10 kuukauteen
- vähintään yksi potkunyrkkeilyn suurleiri potkunyrkkeilyuran alusta lukien
- Suomen Potkunyrkkeilyliiton alaisten kilpailumuotojen virallisten ottelusääntöjen ja painoluokkien tietäminen

Väistöt
- päähän suunnattujen suorien lyöntien väistö alas ja taakse
- U-väistö molempiin suuntiin

Torjunnat
- vartaloon suunnattujen lyöntien ja potkujen torjunnat käsivarsilla
- yläkoukkujen torjuminen

Kaatumistekniikat
- kovat kaatumistekniikat taakse ja sivuille

Pyyhkäisyt
- molemmilla jaloilla

Lyönnit
- ruuvilyönti, lyönnit pään korkeuteen molemmin käsin
- kohokoukku, lyönnit pään korkeuteen molemmin käsin

Potkut
- kirvespotku pään korkeuteen, molemmilla jaloilla, palautus eteen ja taakse
- takakiertopotku pään korkeuteen, molemmilla jaloilla, palautus eteen ja taakse

Yhdistelmät
- kaikkien vihreään vyöhön vaadittavien lyöntien, potkujen, väistöjen ja torjuntojen monipuolinen yhdistäminen paikalta ja liikkeestä

Vyökokeen yhteydessä otellaan viisi kahden minuutin erää.Sininen vyö (2.kyu)

Perusvaatimukset
- vähintään 17 kuukauden säännöllinen potkunyrkkeilyn harjoittelu edellisen vyökokeen jälkeen
- vähintään 100 harjoituskertaa edellisen vyökokeen jälkeen
- kilpailupisteillä vähimmäisaikaa voidaan lyhentää 12 kuukauteen
- vähintään kaksi potkunyrkkeilyn suurleiriä edellisen vyökokeen jälkeen
- potkunyrkkeilyn ohjaajakurssi
- kokemusta potkunyrkkeilyn apuohjaajana toimimisesta

Väistöt
- vartaloon suunnattujen potkujen väistöt sisä- ja ulkopuolelle
- U-väistö molempiin suuntiin ja samaan aikaan alakoukku

Torjunnat
- kirvespotkun torjuminen
- päähän suunnattujen potkujen torjuminen

Kaatumistekniikat
- kova kaatumistekniikka eteen

Kaadot
- kiertopotkukaato, jalasta kiinni yläkautta

Lyönnit
- rystylyönti pään korkeuteen, molemmilla käsillä
- kääntölyönti pään korkeuteen, molemmilla käsillä

Potkut
- etupotku pään korkeuteen, molemmilla jaloilla
- kiertopotku pään korkeuteen, molemmilla jaloilla
- sivupotku pään korkeuteen, molemmilla jaloilla

Yhdistelmät
- kaikkien siniseen vyöhön vaadittavien lyöntien, potkujen, väistöjen ja torjuntojen monipuolinen yhdistäminen paikalta ja liikkeestä

Vyökokeen yhteydessä otellaan kymmenen kahden minuutin erää.Ruskea vyö (1.kyu)

Ruskean vyön kokeen voi suorittaa ainoastaan Suomen Potkunyrkkeilyliiton suurleireillä.

Perusvaatimukset
- vähintään 24 kuukauden säännöllinen potkunyrkkeilyn harjoittelu edellisen vyökokeen jälkeen
- vähintään 100 harjoituskertaa edellisen vyökokeen jälkeen
- kilpailupisteillä vähimmäisaikaa voidaan lyhentää 12 kuukauteen
- vähintään yksi täydellä kontaktilla käyty Suomen Potkunyrkkeilyliiton hyväksymä potkunyrkkeilyottelu
- vähintään kaksi potkunyrkkeilyn suurleiriä edellisen vyökokeen jälkeen
- kokemusta potkunyrkkeilyn apuohjaajana ja ohjaajana toimimisesta
- potkunyrkkeilyn tuomarikurssi sekä kokemusta työskentelystä arvostelutuomarina kansallisissa potkunyrkkeilykilpailluissa

Väistöt
- U-väistö molempiin suuntiin ja samaan aikaan kohokoukku

Torjunnat
- kaikkien ruskeaan vyöhön vaadittavien tekniikoiden torjuminen

Heitot
- lonkkaheitto

Potkut
- koukkupotku pään korkeuteen, molemmilla jaloilla
- etupotku hypyllä vyötärön ja pään korkeuteen, molemmilla jaloilla
- sivupotku hypyllä vyötärön korkeuteen, molemmilla jaloilla
- takapotku hypyllä vyötärön korkeuteen, molemmilla jaloilla

Yhdistelmät
- kaikkien ruskeaan vyöhön vaadittavien lyöntien, potkujen, väistöjen ja torjuntojen monipuolinen yhdistäminen paikalta ja liikkeestä
- etu-, kierto- ja sivupotkuyhdistelmiä polvea laskematta paikalta

Vyökokeen yhteydessä otellaan viisitoista kahden minuutin erää.Musta vyö (1.dan)

Mustan vyön kokeen voi suorittaa ainoastaan Suomen Potkunyrkkeilyliiton kesäleirillä.

Perusvaatimukset
- vähintään 24 kuukauden säännöllinen potkunyrkkeilyn harjoittelu edellisen vyökokeen jälkeen
- vähintään 150 harjoituskertaa edellisen vyökokeen jälkeen
- vähintään 40 kilpailupistettä
- kilpailupisteitä ei vaadita yli 30 vuotta vanhoilta
- vähintään kolme suurleiriä edellisen vyökokeen jälkeen
- Suomen Potkunyrkkeilyliiton hyväksymä ohjaaja- ja valmentajakoulutus
- kokemusta potkunyrkkeilyn apuohjaajana, ohjaajana ja otteluavustajana toimimisesta
- perehtyminen kaikkiin Suomen potkunyrkkeilyliiton alaisiin kilpailumuotoihin ja tuomaripätevyys kaikissa Suomen Potkunyrkkeilyliiton alaisissa kilpailumuodoissa
- kokemusta Suomen Potkunyrkkeilyliiton alaisten ottelumuotojen tuomarityöskentelystä kehä- ja arvostelutuomarina
- kirjallinen hakemus, jossa Suomen Potkunyrkkeilyliiton hyväksymän mustavöisen henkilön suositus
- perehtyminen potkunyrkkeilyn historiaan ja järjestörakenteeseen

Väistöt
- kaikkien mustaan vyöhön vaadittavien tekniikoiden väistöt

Torjunnat
- kaikkien mustaan vyöhön vaadittavien tekniikoiden torjunnat

Lyönnit
- kyynärpäälyönnit molemmin käsin vaaka- ja pystysuorassa

Potkut
- suora polvipotku, molemmilla jaloilla
- kiertopotku hypyllä vyötärön ja pään korkeuteen, molemmilla jaloilla
- sivupotku hypyllä vyötärön ja pään korkeuteen, molemmilla jaloilla
- takapotku hypyllä vyötärön ja pään korkeuteen, molemmilla jaloilla
- kirvespotku hypyllä pään korkeuteen, molemmilla jaloilla
- takakiertopotku hypyllä pään korkeuteen, molemmilla jaloilla

Yhdistelmät
- kaikkien mustaan vyöhön vaadittavien lyöntien, potkujen, väistöjen ja torjuntojen monipuolinen yhdistäminen paikalta ja liikkeestä
- etu-, kierto-, sivu-, koukku- ja kirvespotkuyhdistelmiä polvea laskematta paikalta ja liikkeestä

Vyökokeen yhteydessä ottelua kaksikymmentä kahden minuutin erää.


Ylemmät mustan vyön asteet
2. dan ja sitä ylemmät mustat vyöt myönnetään lajin eteen tehdyistä huomattavista ansioista. 2. dan ja sitä ylempien mustien vöiden saavuttaminen edellyttää aktiivista osallistumista lajin kehittämiseen ja aktiivista osallistumista Suomen Potkunyrkkeilyliiton tapahtumiin


Yhteystiedot

Puh: +358-(0)9-694 6554
E-mail: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Helsingin Ju-jutsuklubi

Kaapelitehdas
Tallberginkatu 1 D 4. krs
00180 Helsinki
Toimisto auki arkisin klo 14.00-20.00